67 حامل فرش الستارتر

البحث في BOSCH 1004336734
الفـئة: حامل فرش الستارتر Producer: Bosch بديـل ل: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 33.50, O.D.1 [ mm ] : 74.00, H.1 [ mm ] : 25.20, H.2 [ mm ] : 18.20, L.1 [ mm ] : 99.00, G.1 [ mm ] : 6.00, Matching Brush set: : BSX157-158
البحث في BOSCH 1004336734
الفـئة: حامل فرش الستارتر Producer: AS-PL بديـل ل: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 35.00, O.D.1 [ mm ] : 71.60, H.1 [ mm ] : 24.00, H.2 [ mm ] : 18.00, L.1 [ mm ] : 75.00, G.1 [ mm ] : 6.00, Matching Brush set: : BSX157-158
البحث في POWERMAX 1016867
الفـئة: حامل فرش الستارتر Producer: AS-PL بديـل ل: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 32.00, O.D.1 [ mm ] : 83.80, H.1 [ mm ] : 27.60, H.2 [ mm ] : 18.70, G.1 [ mm ] : 7.70, Matching Brush set: : BSX151
البحث في BOSCH 1004336753
الفـئة: حامل فرش الستارتر Producer: AS-PL بديـل ل: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 38.20, O.D.1 [ mm ] : 74.00, H.1 [ mm ] : 18.10, H.2 [ mm ] : 12.40, L.1 [ mm ] : 41.80, G.1 [ mm ] : 5.50, Matching Brush set: : BSX218-219
البحث في BOSCH 1004336746
الفـئة: حامل فرش الستارتر Producer: AS-PL بديـل ل: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 36.00, O.D.1 [ mm ] : 68.00, H.1 [ mm ] : 18.00, H.2 [ mm ] : 12.40, L.1 [ mm ] : 43.40, G.1 [ mm ] : 5.40, Matching Brush set: : BSX218-219
البحث في BOSCH 1004336746
الفـئة: حامل فرش الستارتر Producer: Bosch بديـل ل: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 33.70, O.D.1 [ mm ] : 68.00, H.1 [ mm ] : 19.40, H.2 [ mm ] : 12.30, L.1 [ mm ] : 35.60, G.1 [ mm ] : 5.50, Matching Brush set: : BSX218-219
البحث في BOSCH 1004336772
الفـئة: حامل فرش الستارتر Producer: AS-PL بديـل ل: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 33.40, O.D.1 [ mm ] : 68.70, H.1 [ mm ] : 25.30, H.2 [ mm ] : 16.60, L.1 [ mm ] : 70.40, G.1 [ mm ] : 5.50, Matching Brush set: : BSX159-1604
البحث في BOSCH 1004336772
الفـئة: حامل فرش الستارتر Producer: Bosch بديـل ل: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 33.50, O.D.1 [ mm ] : 69.50, H.1 [ mm ] : 23.30, H.2 [ mm ] : 16.20, L.1 [ mm ] : 45.00, G.1 [ mm ] : 5.00, Matching Brush set: : BSX159-1604
البحث في DAF 1676629
الفـئة: حامل فرش الستارتر Producer: Bosch بديـل ل: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 33.80, O.D.1 [ mm ] : 90.70, H.1 [ mm ] : 31.60, H.2 [ mm ] : 28.40, L.1 [ mm ] : 60.60, G.1 [ mm ] : 5.70, Matching Brush set: : BSX216-217
البحث في WOODAUTO EC47167
الفـئة: حامل فرش الستارتر Producer: AS-PL بديـل ل: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 23.00, O.D.1 [ mm ] : 96.70, H.1 [ mm ] : 35.10, H.2 [ mm ] : 26.40, G.1 [ mm ] : 10.50, Matching Brush set: : UD43886SB
Arrow\ORM\Persistent\DataSet Object ( [class:protected] => Arrow\Package\Application\Category [result:protected] => PDOStatement Object ( [queryString] => SELECT shop_category.id AS `id`, shop_category.sort AS `sort`, shop_category.tecdoc_id AS `tecdoc_id`, shop_category.parent_id AS `parent_id`, shop_category.old AS `old`, shop_category.depth AS `depth`, shop_category.name AS `name`, shop_category.code AS `code`, shop_category.link AS `link`, shop_category.description AS `description`, shop_category.active AS `active`, shop_category.on_depot_yellow AS `on_depot_yellow`, shop_category.pdf_footer_left AS `pdf_footer_left`, shop_category.pdf_footer_right AS `pdf_footer_right`, shop_category.pdf_photo_gen_cat AS `pdf_photo_gen_cat`, shop_category.pdf_photo_gen_sort AS `pdf_photo_gen_sort` FROM shop_category WHERE shop_category.`parent_id` = '260118' ORDER BY `sort` ASC ) [cursor:Arrow\ORM\Persistent\DataSet:private] => -1 [valid:Arrow\ORM\Persistent\DataSet:private] => 1 [mappedArray:protected] => Array ( ) [count:protected] => 0 [simple:protected] => [criteria:protected] => Arrow\ORM\Persistent\Criteria Object ( [data:Arrow\ORM\Persistent\Criteria:private] => Array ( [0] => group [columns] => Array ( [id] => Array ( [column] => id [alias] => id [aggregate] => [custom] => ) [sort] => Array ( [column] => sort [alias] => sort [aggregate] => [custom] => ) [tecdoc_id] => Array ( [column] => tecdoc_id [alias] => tecdoc_id [aggregate] => [custom] => ) [parent_id] => Array ( [column] => parent_id [alias] => parent_id [aggregate] => [custom] => ) [old] => Array ( [column] => old [alias] => old [aggregate] => [custom] => ) [depth] => Array ( [column] => depth [alias] => depth [aggregate] => [custom] => ) [name] => Array ( [column] => name [alias] => name [aggregate] => [custom] => ) [code] => Array ( [column] => code [alias] => code [aggregate] => [custom] => ) [link] => Array ( [column] => link [alias] => link [aggregate] => [custom] => ) [description] => Array ( [column] => description [alias] => description [aggregate] => [custom] => ) [active] => Array ( [column] => active [alias] => active [aggregate] => [custom] => ) [on_depot_yellow] => Array ( [column] => on_depot_yellow [alias] => on_depot_yellow [aggregate] => [custom] => ) [pdf_footer_left] => Array ( [column] => pdf_footer_left [alias] => pdf_footer_left [aggregate] => [custom] => ) [pdf_footer_right] => Array ( [column] => pdf_footer_right [alias] => pdf_footer_right [aggregate] => [custom] => ) [pdf_photo_gen_cat] => Array ( [column] => pdf_photo_gen_cat [alias] => pdf_photo_gen_cat [aggregate] => [custom] => ) [pdf_photo_gen_sort] => Array ( [column] => pdf_photo_gen_sort [alias] => pdf_photo_gen_sort [aggregate] => [custom] => ) ) [order] => Array ( [0] => Array ( [0] => sort [1] => ASC [2] => ) ) [conditions] => Array ( [0] => Array ( [column] => parent_id [value] => 260118 [condition] => == [function] => [functionData] => Array ( ) ) ) ) [groups:Arrow\ORM\Persistent\Criteria:private] => Array ( [0] => AND ) [firstlast:protected] => [aggregates:protected] => [mainModel:protected] => Arrow\Package\Application\Category [mainModelFields:protected] => Array ( [0] => id [1] => sort [2] => tecdoc_id [3] => parent_id [4] => old [5] => depth [6] => name [7] => code [8] => link [9] => description [10] => active [11] => on_depot_yellow [12] => pdf_footer_left [13] => pdf_footer_right [14] => pdf_photo_gen_cat [15] => pdf_photo_gen_sort ) [mainModelPKField:protected] => id ) [cacheEnabled:Arrow\ORM\Persistent\DataSet:private] => 1 )